Seniorzy miastu - przeboje 60-lecia na 60 lat Józefowa

Opis projektu

Koncert współorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku z udziałem studentów i absolwentów Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina pod dyrekcją prof. Agnieszki Kurowskiej.

Miejsce:

Józefów, skwer im. Św. Jana Pawła II

Koszt:

11 700,00 zł

Uzasadnienie:

Seniorzy stanowią dużą i ważną grupę społeczną miasta, zrzeszając się w różnych stowarzyszeniach, jak np. UTW.

Zakończenie roku akademickiego UTW Józefów, a także koniec roku szkolnego dzieci i młodzieży to doskonała okazja do spotkania i wspólnej zabawy. Zbieżność terminów to idealny moment do zorganizowania koncertu, także z okazji urodzin miasta przy przebojach ostatnich 60-u lat.