Chodzę dla zdrowia - poznanie i doskonalenie techniki marszu nordic walking dla mieszkańców Józefowa

Opis projektu

PRZEPROWADZENIE CYKLU 10 ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH Z INSTRUKTOREM NORDIG WALKING DLA MIESZKAŃCÓW JÓZEFOWA BEZ WZGLĘDU NA WIEK I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, CZYLI DLA MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW.


UTWORZENIE 4-6 GRUP OPTYMALNIE 10-OSOBOWYCH O RÓŻNYM STOPNIU TEMPA MARSZU, ABY JAK NAJWIECEJ OSÓB POZNAŁO PRAWIDŁOWĄ TECHNIKĘ CHODZENIA Z KIJAMI.


ZAKUP 10-20 PAR KIJÓW DO NORDIC WALKING Z REGULACJĄ DŁUGOŚCI, ABY NIE DYSKRYMINOWAĆ OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU. W TEN SPOSÓB ZACHĘCIMY WIECEJ OSÓB DO UPRAWIANIA TEJ PROZDROWOTNEJ AKTYWNOŚCI. ZAKUPIONE KIJE MOGĄ BYĆ W PRZYSZŁOŚCI WYKORZYSTYWANE PRZEZ MIASTO CZY ISCIR W JÓZEFOWIE.


ZORGANIZOWANIE RAJDU NORDIC WALKING DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH, ABY INTEGROWAĆ MIESZKAŃCÓW I PROMOWAĆ AKTYWNOŚĆ NA ŁONIE NATURY WŚRÓD WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH.

Miejsce:

Józefów, tereny leśne

Koszt:

34 000,00 zł

Uzasadnienie:

PROJEKT CHODZĘ DLA ZDROWIA SŁUŻY PROMOWANIU ZDROWIA, SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ORAZ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW JÓZEFOWA.


NORDIC WALKING TO WYJĄTKOWO ZDROWA FORMA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, BARDZO BEZPIECZNA POD WARUNKIEM STOSOWANIA PRAWIDŁOWEJ TECHNIKI, KTÓREJ STOSUNKOWO SZYBKO MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ. WIĘKSZOŚĆ OSÓB, KTÓRE SAMODZIELNIE PRÓBUJĄ ROZPOCZĄĆ MARSZE, CHODZI BARDZO NIEPRAWIDŁOWO, CO Z CZASEM MOŻE DOPROWADZIĆ DO KONTUZJI.


RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, W KONTAKCIE Z NATURĄ (LAS) JEST JEDNYM Z PODSTAWOWYCH NARZĘDZI DLA UTRZYMANIA ZDROWEGO CIAŁA I PSYCHIKI, ODPORNOŚCI I PRAWIDŁOWEJ WAGI CIAŁA, CO JEST SZCZEGÓLNIE WAŻNE W OBECNYCH CZASACH, GDY TAK WIELE LUDZI DOŚWIADCZYŁO PRZYMUSOWEGO ZAMKNIECIA I IZOLACJI SPOŁECZNEJ.


JEST TO SPORT, KTÓRY NIE WYMAGA DUŻYCH INWESTYCJI I NIE WIĄŻE SIĘ Z WIELOMA PRZECIWWSKAZANIAMI, DZIĘKI CZEMU JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEJ GRUPY WIEKOWEJ.

JÓZEFÓW POSIADA IDEALNE TERENY DO UPRAWIANIA MARSZU Z KIJAMI.

W JÓZEFOWIE JEST WIELE AKTYWNYCH INSTRUKTOREK/ÓW NORDIC WALKING.