Psi Park

Opis projektu

Psi park - teren otoczony ogrodzeniem panelowym, wejście z dwóch stron działki poprzez specjalistyczne samozamykające się furtki "śluzy".

Przy furtkach zostaną zainstalowane tablice z regulaminem oraz tablice ogłoszeń. Na terenie zamontowane zostaną urządzenia służące do zabawy oraz edukacji zwierząt: tunel, kładka, paliki do slalomu, podest, drewniane kłody. W Parku zostaną umieszczone poidełka/miski tak aby opiekun psa mógł wlać wodę i nie musiał wychodzić na spacer z miską a jedynie zabrał ze sobą wodę dla swojego pupila.

Na terenie zostaną umieszczone 4 ławki z oparciami, 2 kosze na śmieci ogólne, 2 kosze na psie odchody oraz podajnik do woreczków na nieczystości.

Zainstalowane zostaną 4 maszty oświetleniowe z oprawami świetlnymi, które umożliwią korzystanie z Parku wieczorami.


Miejsce:

Józefów, działka usytuowana pomiędzy ul. Wawerską a ul. Samorządową w okolicach cmentarza w Józefowie

Koszt:

149 000,00 zł

Uzasadnienie:

W związku z rosnącą urbanizacją naszego miasta (więcej bloków, dróg asfaltowych, wzmożony ruch samochodów, podwórka zamieniane na parkingi) - szczególnie mieszkańcy/właściciele psów osiedli domów wielorodzinnych doświadczają zjawiska "kurczącej się" przestrzeni gdzie mogliby bezpiecznie wyjść na spacer ze swoim czworonogiem i zapewnić mu odpowiednią dawkę ruchu.

W Józefowie brakuje miejsca gdzie na wydzielonym i ogrodzonym terenie zwierzęta mogłyby biegać bez smyczy i bezpiecznie bawić się z innymi psami, nie stanowiąc zagrożenia dla innych ludzi i dzieci.


Teren będzie również dobrą alternatywą dla osób z ograniczeniami narządów ruchu, które nie są w stanie ze względu na swój stan zdrowia zapewnić swojemu zwierzęciu odpowiedniej jakości spacerów. Psi Park ma służyć do aktywnego spędzania czasu mieszkańców oraz ich czworonogów oraz ma za zadnie pogłębiać więzi międzysąsiedzkie, wymianę doświadczeń itp.

Ponadto młode psy jak również psy adoptowane, które dopiero zaznajamiają się ze swoim właścicielem bezpiecznie mogą się w takim ogrodzonym parku uczyć komend opiekuna oraz socjalizować z innymi psami.

Miejsce służyłoby mieszkańcom oraz specjalistom od behawiorystyki.

Ze względu na dogodne usytuowanie działki - osoby z najdalszych zakątków Józefowa mogą przyjechać samochodem i skorzystać z miejsc parkingowych przy cmentarzu.

W Psim Parku można również organizować spotkania edukacyjne dla dzieci, które pod okiem specjalisty mogły by być oswajane ze zwierzętami i uczone zasad postępowania z psami.

Zainstalowane przy furtkach tablice ogłoszeń posłużą do informowania o zwierzętach zaginionych, odnalezionych czy też do adopcji.

Zasady korzystania z Parku mają również na celu edukację właścicieli - szczególnie tę dotyczącą utrzymania porządku i sprzątania nieczystości po swoim psie.