Bezpieczni na drodze! – modernizacja oświetlenia ulicznego na lamy typu LED

Opis projektu

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego, wymianę 20 istniejących lamp ulicznych na lampy typu LED.

 

Jak pokazuje doświadczenie, do wypadków drogowych z udziałem pieszych najczęściej dochodzi w miesiącach jesienno-zimowych, w których ze względu na wcześniej zapadający zmierzch znacznie ograniczona jest ich widoczność. Zainstalowanie nowoczesnych lamp ulicznych typu LED znacząco wpłynie na większą zauważalność pieszych przez kierowców, skracając ewentualny czas reakcji w niebezpiecznej sytuacji.

W ciągu prawie 1 km ul.Jachowicza obecnie istnieje 20 lamp ulicznych, z których żadna nie posiada oświetlenia LED. W takim przypadku widoczność osób poruszających się po ulicy jest znacznie ograniczona, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko pieszych, ale także innych uczestników ruchu drogowego.  Od czasu utwardzenia ul.Jachowicza, ulica stała się drogą o dużym natężeniu ruchu. Na ww. ulicy dochodzi  do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych.

W ramach niniejszego projektu planowana jest modernizacja istniejącego oświetlenia, które z uwagi na swój charakter nie spełnia odpowiedniego doświetlenia ulicy, co w związku z natężeniem ruchu (przejazd pojazdami przez wielu mieszkańców nie tylko Józefowa, ale również sąsiednich gmin) powoduje zagrożenie dla pieszych. Projekt obejmuje wymianę 20 lamp starego typu, na nowe typu LED.


Miejsce:

Józefów, ulica Jachowicza od Granicznej do Werbeny

Koszt:

33 500,00 zł

Uzasadnienie:

Projekt zakłada realizacje trzech podstawowych celów:

- poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, szczególnie pieszych;

- wymiana starego nieekologicznego oświetlenia na nowe ekologiczne typu LED;

- oszczędność dla Miasta Józefowa, do 70% niższe opłaty za energię.

 

Istniejące oświetlenie uliczne w niedostateczny sposób oświetla ulice, przez co pieszy są mnie widoczni. Od czasu utwardzenia ulicy zwiększyło się natężenie ruchu drogowego, a wprowadzone ograniczenia prędkości nie spełniają swoich założeń. Mieszkańcy wielokrotnie każdego dnia korzystają z drogi idąc do szkoły, pracy, sklepu czy kościoła. Z kolei mieszkańcy posesji zlokalizowanych przy ul.Jachowicza szczególnie w weekendy i dni wolne od pracy chętnie spacerują w miejsca mniej zurbanizowane położone po południowej stronie ul.Granicznej. 

   

Dodatkowo technologia LED daje nowe możliwości w zakresie sterowania oświetleniem (załączanie i wyłączanie lamp o właściwej porze, regulacja natężenia oświetlenia w sposób adekwatny do potrzeb, sygnalizowanie nieprawidłowości w oświetleniu) co powala na oszczędności energii elektrycznej sięgające nawet 70%.