Zapylacze w mieście

Opis projektu

Zagospodarowanie skweru polegające na nasadzeniu roślinności miododajnej, w szczególności bylin (np. floksy, jeżówka, kocimiętka, rozchodnik olbrzymi, rozplenice, astry, żagwin macierzanka piaskowa, itp)oraz niskich krzewów (np. budleje, hortensja wim's red, jaśminowiec, niskie lilaki, itp) wraz z 5 hotelami dla zapylaczy (czyli owadów zapylających rośliny), wykonanie ścieżki, montaż tabliczek informacyjnych.

Miejsce:

Józefów, skwer im. Św. Jana Pawła II oraz teren przy Urzędzie Miasta

Koszt:

53 000,00 zł

Uzasadnienie:

Wskazany teren jest zadbany jednak znajdująca się tam roślinność niekoniecznie pełni funkcje ekstatyczną. Porośnięty jest trawami i krzewami, jednak brakuje w nim kwiatów. Teren prosi się o stworzenia tematycznej łąki kwietnej będącej pożytkiem dla owadów pożytecznych. Dla urozmaicenia skweru proponuję montaż około 5 domków dla zapylaczy. Każdy mieszkaniec naszego miasta mógłby się dowiedzieć jak pożyteczne są owady zapylające i jak im pomóc w ich ciężkiej pracy.