Zlot food trucków w Józefowie

Opis projektu

Zlot food trucków odbywałby się cyklicznie w wybrany przez organizatora dzień tygodnia od wiosny do jesieni (4-6 imprez w ciągu 2022 roku), na terenie ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Zlot mogłyby być wydarzeniem towarzyszącym innym imprezom organizowanych przez MOK lub Urząd Miasta. Zaproszone przez organizatora restauracje na kółkach byłyby zróżnicowane tak aby zapewnić uczestnikom wydarzenia możliwość posmakowania różnych kuchni świata.

Podczas takiego przedsięwzięcia jeden z food trucków lub specjalnie zaproszony na to wydarzenie kucharz zorganizowałby pokaz kulinarny, a mieszkańcy mogliby dostać nieodpłatnie do posmakowania wykonane podczas pokazu danie. W przypadku konieczności ustawienia chłodni lub urządzeń grzewczych i pieców konieczne będzie skorzystanie z przyłączy znajdujących się w Miejskim Ośrodku Kultury lub Urzędzie Miasta lub z Oczyszczalni Ścieków. Organizator wydarzenia ustawiłby ławki oraz stoły będące w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz zapewniłby kosze na odpady.

Miejsce:

Józefów, parking nad rzeką Świder lub parking przed Urzędem Miasta lub plac przy ul. Parkowej (obecny bazar)

Koszt:

15 000,00 zł

Uzasadnienie:

Podczas Zlotu następuje integracja wielu pokoleń mieszkańców Miasta. Dodatkowo pokazy kulinarne zachęciłyby do eksperymentowania w kuchni, do stosowania nowych technik kulinarnych, tak aby gotować zdrowiej i łączyć nieoczywiste smaki.