Nagrody za PIT-a

Opis projektu

Projekt ,,Nagroda za PIT-a'':

- opracowanie regulaminu i sposobu zgłaszania się mieszkańców.

- zakup 10 nagród (obrazy, grafiki lub inne dzieła pochodzące od artystów z Józefowa) po 5 w każdej kategorii.

- losowanie w dwóch kategoriach mieszkańców.

- wręczenie nagród podczas obchodów 60-lecia miasta Józefowa.

Miejsce:

Józefów

Koszt:

60 000,00 zł

Uzasadnienie:

W Józefowie od wielu lat jest prowadzona akcja „Płać podatku tu, gdzie mieszkasz”, która przynosi konkretne efekty w postaci corocznie zwiększających się wpływów do budżetu miasta. Ten rok będzie wyjątkowy i z okazji 60-lecia miasto nagrodzi dwie kategorie mieszkańców:

- płacących podatki zgodnie z miejscem zamieszkania w Józefowie

- nowych podatników, którzy zgłosili stosowne dokumenty do urzędu skarbowego podając miejsce zamieszkania w Józefowie.

Jest to projekt, który ma zachęcić nowych mieszkańców do płacenia podatków na rzecz Naszego miasta.