Place zabaw bez barier

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest doposażenie dwóch placów zabaw zlokalizowanych na terenie Józefowa w integracyjny sprzęt i urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i różnego rodzaju dysfunkcjami. 


Na terenie powiatu otwockiego nie ma miejsc umożliwiających wspólną, beztroską zabawę dzieciom mniej, bardziej oraz w pełni sprawnym. Doposażenie istniejących placów zabaw umożliwiłoby integrację społeczną dzieci o różnym stopniu sprawności oraz przeciwdziałałoby zjawisku wykluczenia. Prawo do zabawy ma każde dziecko – dlatego nie chcemy separować dzieci zdrowych od ich niepełnosprawnych rówieśników. Dostosowanie urządzeń do potrzeb różnych co do sprawności dzieci, sprzyjałoby wspólnej zabawie oraz budowało obopólnie korzystne relacje społeczne bez barier. 


Na każdym z wybranych placów zabaw znajduje się część niezagospodarowanej przestrzeni, której wykorzystanie pozwoliłoby na integrację dzieci zdrowych i tych z obniżoną sprawnością ruchową. Wymiary funkcjonalne proponowanych urządzeń integracyjnych będą dostosowane do wielkości placu znajdującego się w danej lokalizacji tak, aby wpasować się w istniejącą przestrzeń. Wykorzystane zostaną nowoczesne i ekologiczne materiały przyjazne dla dzieci i środowiska zakupione u producentów posiadających odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich jakość. Również nawierzchnia doposażonej części placu zabaw będzie odpowiednio dostosowana - wykonana z wielobarwnego granulatu produkowanego z recyklingowanych opon samochodowych. Pozwoli to na łatwe poruszanie się po placu na wózkach inwalidzkich jak również pozwoli uniknąć ewentualnych uszkodzeń ciała u dzieci i młodzieży bawiącej się na placu. 


Przykładowe urządzenia renomowanych producentów, które można zakupić w ramach budżetu obywatelskiego znajdują się poniżej:


https://playtime.pl/place-zabaw/263/zabawki-integracyjne?fbclid=IwAR1_lYdEiFFNe19uH1bZHh_G30hEHGE797g0hElp7yIXPpS80fKIFPoLF-c


https://educarium-placezabaw.com.pl/place-zabaw-nowy/integracyjne-place-zabaw.html?fbclid=IwAR0xHyXYOVK3ReD6mp99CPP9jV2qnB5LHCA9gDwHUWxr9Ia2GiK3DoaLuJU


Prócz atestowanych, profesjonalnych urządzeń o charakterze integracyjnym planujemy zabezpieczenie środków również na drobniejsze urządzenia, np. tablice czy ścieżki sensoryczne, równoważnie czy proste gry możliwe do zamocowania w bezpieczny sposób na już istniejących obiektach. Wnioskowany projekt budżetu obywatelskiego pozwoli wyeliminować poczucie wykluczenia osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie miasta Józefów i przyczyni się do integracji różnorodnych środowisk. 

Miejsce:

Józefów, ul. Długa – okolice Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji; skwer im. Św. Jana Pawła II

Koszt:

200 000,00 zł

Uzasadnienie:

Zabawa kojarzy się dzieciom z ruchem, wyzwaniami i przyjaciółmi. Ograniczenia spotykane na tradycyjnych placach zabaw powodują, że są one przestrzenią dającą radość tylko zdrowym i pełnosprawnym dzieciom. Dzieci z różnymi dysfunkcjami również chcą i potrafią się bawić tak samo jak inne, trzeba im tylko zapewnić odpowiednie warunki, które pozwolą im zapomnieć o istniejących ograniczeniach. Dlatego powstał pomysł, aby dać im taką możliwość, zaś dzieciom zdrowym szansę poznać ciekawe koleżanki i kolegów, którzy okażą się być może posiadać sprawności zupełnie im nieznane.
Prawo do zabawy ma każde dziecko – dlatego nie chcemy separować dzieci zdrowych od ich niepełnosprawnych rówieśników. W Polsce istnieje wiele placów zabaw przeznaczonych tylko i wyłącznie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. My jednak nie chcemy tworzyć osobnych enklaw dla dzieci zdrowych i tych z obniżoną sprawnością ruchową. Chcemy, by dzieci zdrowe zobaczyły, że niepełnosprawność ich rówieśników nie ogranicza ich zabawy – a wręcz przeciwnie – może być źródłem pozytywnych emocji a, z pewnością niczym nie skrępowanej radości. Chcemy, by dzieci z dysfunkcjami zobaczyły, że ich niesamodzielność nie jest w rzeczywistości taka duża jak im się wydaje, a być może pozwoli na przeżycie niezapomnianych wrażeń na wspólnej przestrzeni, gdzie nikt nikogo nie wyklucza, nikogo nie ocenia, gdzie wszyscy są sobie równi. 
Wnioskowany projekt budżetu obywatelskiego pozwoli wyeliminować poczucie wykluczenia osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie miasta Józefów i przyczyni się do integracji różnorodnych środowisk. Możliwy jest do realizacji w ciągu jednego, przyszłego roku budżetowego, co stanowi jeden z warunków koniecznych do ewentualnej realizacji projektu.