Rozwój tenisa stołowego w Józefowie "Tenis stołowy dla wszystkich"

Opis projektu

Projekt rozwoju tenisa stołowego w Józefowie "Tenis stołowy dla wszystkich" ma na celu zwiększyć możliwość dostępu do zajęć sportowych dla mieszkańców Józefowa poprzez treningi, zawody sportowe, możliwość uczestnictwa w eventach sportowych takich jak rozgrywki 2 ligi i 5 ligi klubu IKRTS w Józefowie. Drugim celem jest rozwój infrastruktury sportowej potrzebnej do prowadzenia treningów oraz zawodów oraz rozwój istniejącej już sekcji tenisa stołowego poprzez umożliwienie jej adeptom uczestnictwa w zawodach i rozgrywkach sportowych.

W zajęciach tenisa stołowego będą mogły brać udział osoby chcące uczestniczyć w tych zajęciach z miasta Józefowa ( a zwłaszcza seniorzy miasta).

Główne założenia projektu:

  1. Zajęcia odbywałyby się 2 razy w tygodniu na hali sportowej przy ul.Długiej 44 w Józefowie,
  • czas trwania 2 x 1,5 godz.

2..Organizacja cyklu 2 turniejów na hali sportowej w Józefowie przy ul.Długiej 44 dla sympatyków tenisa stołowego dla 5 kategorii wiekowych uzależnionych również od poziomu sportowego,

3.. Aktywne uczestnictwo w eventach sportowych takich jak 5 liga tenisa stołowego w Józefowie, 2 liga tenisa stołowego, gdzie grają dzieci oraz wychowankowie rodzimego klubu IKRTS,

4.. Zakup 3 stołów do tenisa stołowego Persson 25, siatek, rakietek, piłeczek,

5.. Opłacenie wynajmu hali sportowej przy ul.Długiej 44 w Józefowie pod zajęcie z tenisa stołowego , rozgrywki ligowe 5 ligi i 2 ligi , jak i turnieje tenisa stołowego, nagrody.

6.. Aktywacja i integracja osób ze środowiska miasta Józefów oraz zapobieganie skutkom wyalienowania osób starszych spowodowanych skutkami covid-19.


Miejsce:

Józefów, Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji im. Stanisława Kruszewskiego

Koszt:

32 800,00 zł

Uzasadnienie:

W związku ze stałym rozwojem sekcji tenisa stołowego IKRTS w Józefowie oraz coraz większym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Józefowa aktywną forma spędzania czasu przy pingpongowym stole lub podczas zawodów i eventów z nim związanych chcielibyśmy zgłosić projekt "Tenis stołowy dla wszystkich" do partycypacji z budżetu obywatelskiego miasta Józefów.

Sekcja tenisa stołowego w Józefowie już ponad 15 lat stale wspiera rozwój dzieci i młodzieży oraz aktywnie promuje miasto Józefów podczas licznych zawodów sportowych na terenie całej Polski. Poza tym od ponad 3 lat działa niezależna grupa 50+, która również uczęszcza na zajęcia tenisa stołowego. Odbywa się to na zasadzie samodzielnego wynajmowania hali sportowej oraz stołów do tenisa stołowego w ośrodku ICSiR w Józefowie.

Przez ten czas zgłaszało się wiele osób chcących dołączyć do grupy, ale ze względów finansowych lub sprzętowych nie mogły tego zrobić. W szczytowym momencie na zajęcia potrafiło przyjść ponad 18 osób, a drugie tyle było chętnych.

Do tej pory nie było możliwości uzyskania jakiejkolwiek formy wsparcia z budżetu miast na taką formę aktywności dla seniorów i osób dorosłych mieszkających w mieście Józefów.

Budżet obywatelski miasta Józefów 2022 jest szansą na połączenie i wsparcie jednocześnie dwóch niezależnie działających grup mających tę samą pasję i zainteresowania ( dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorów), chcących aktywnie uczestniczyć w zajęciach, turniejach, eventach oraz obozach tenisa stołowego.

Wspierając projekt pod nazwą "Tenis stołowy dla wszystkich" i przyznając dotację przyczyniacie się Państwo do dalszego rozwoju tenisa stołowego w Józefowie poprzez organizację turniejów, pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej oraz zakupu potrzebnego sprzętu sportowego , jak i do aktywacji i integracji osób dorosłych, seniorów, którzy tego najbardziej potrzebują.