Chodnik ul. Sadowa

Opis projektu

Projekt zakłada budowę chodnika w ul. Sadowej - na odcinku od ul. Willowej do ul. 11 Listopada

Niezbędne materiały: krawężnik, obrzeże, opornik, kostka brukowa oraz prace budowlane ( rozbiórka istniejącej nawierzchni, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne koryta, podbudowa, warstwa odsączająca, ułożenie kostki, ustawienie krawężnika)wyniosą ok. 85.000 zł.

Miejsce:

Józefów, ul. Sadowa od Willowej do 11 Listopada

Koszt:

85 000,00 zł

Uzasadnienie:

Chodnik przy Sadowej jest mocno zużyty, są ubytki w jego nawierzchni ,