Lodowisko w Józefowie

Opis projektu

Budowa sztucznego lodowiska o powierzchni 700m2, bez zadaszenia, na okres 1 miesiąca (grudzień 2022).

Lodowisko będzie nieodpłatnie udostępniane dla mieszkańców Józefowa (dla osób spoza Józefowa ustalony zostanie cennik) w następujących godzinach: poniedziałek-piątek 16:00-20:00, sobota-niedziela 10:00-21:00.

Przy lodowisku będzie funkcjonować wypożyczalnia sprzętu - łyżew, kasków, jeździki do nauki jazdy na łyżwach, możliwość ostrzenia łyżew).


Wymiary lodowiska to 17,5mx40m, wbudowany system chłodzenia, bandy ochronne z furtkami, rolba (maszyna do pielęgnacji lodowiska), ogumowanie, system nagłośnienia, oświetlenie.


Przy lodowisku ustawiony zostanie kontener szatniowy. Projekt zakłada też ustawienie kontenera z wypożyczalnią, ustawienie ławek przy szatni.

Miejsce:

Józefów, Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji im. Stanisława Kruszewskiego

Koszt:

124 000,00 zł

Uzasadnienie:

Brak publicznego lodowiska na terenie Józefowa.

Promowanie i upowszechnianie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu przez mieszkańców Józefowa. Pozytywny wpływ na kondycję fizyczną wszystkich korzystających oraz rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.