Akcja segregacja

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i eksploatacja 12 czterokomorowych koszy do segregacji odpadów na terenie miasta Józefowa. Kosze będą ustawione w miejscach publicznych o największym natężeniu ruchu, ale jednocześnie tam, gdzie z łatwością będą je mogły opróżnić odpowiednie służby porządkowe. Aby zwiększyć niski poziom odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów komunalnych oraz budować dalszą świadomość konieczności segregacji odpadów zarówno wśród dzieci jak i dorosłych mieszkańców - w każdej z 12 lokalizacji zakupione zostaną cztery kosze: na szkło, papier, metal i plastik oraz bioodpady. Pozostałe śmieci będzie można wyrzucać jak dotychczas do ulicznych betonowych koszy na śmieci przeznaczonych na odpady zmieszane.


Nowe ekopojemniki będą odpowiednio oznakowane, zarówno kolorem właściwym dla danego rodzaju odpadów, jak i odpowiednim obrazkiem i napisem. Przykładowe wzory koszy do segregacji w załączeniu. Idealnym rozwiązaniem byłby zakup koszy typu Świdermajer - tak, by wizualnie nawiązywały one do stylu naszego miasta (podobnie jak było w przypadku oznakowania ulic). 


Miejsce:

Józefów, miejsca publiczne na terenie Miasta

Koszt:

48 000,00 zł

Uzasadnienie:

W dobie znaczących i odczuwalnych zmian klimatycznych, powinniśmy działać wielokierunkowo i starać się zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na planetę. Świadoma i prawidłowa segregacja śmieci jest jednym z takich działań. My, jako mieszkańcy - segregujemy śmieci w swoich gospodarstwach domowych – dlaczego więc nie możemy tego robić wspólnie na ulicach naszego pięknego miasta? Pozwoli to na obniżenie kosztów odbioru śmieci w skali budżetu miejskiego, będzie promowało właściwe proekologiczne zachowania zwłaszcza u dzieci i jednocześnie przyczyni się do dbania o naszą wspólną planetę. Chcemy, aby Józefów był miastem czystym, mądrym i jednocześnie by był wzorem dla innych jeśli chodzi o segregację odpadów.