Profesjonalni dla bezpieczeństwa mieszkańców

Opis projektu

Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej Świdry Małe.

Sprzęt będzie wykorzystywany podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przy pożarach, miejscowych zagrożeniach czy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Jednak nie tylko wtedy, ponieważ nasze OSP biorą również czynny udział w życiu naszej społeczności, gdzie dbają o bezpieczeństwo uczestników, a nowoczesny sprzęt to zdecydowanie ułatwi.

Ważnym elementem działalności naszych OSP jest również edukacja dla bezpieczeństwa. Prowadzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych pozwala nam na szerzenie wiedzy wśród dzieci oraz młodzieży, zwiększając w ten sposób świadomość dotyczącą postępowania w wielu zagrożeniach. Zapewnienie nowoczesnego sprzętu, który będzie wykorzystywany również przez młodzieżowe drużyny pożarnicze, będzie miało wymierny wpływ na motywację młodych ludzi do nauki trudnego fachu jakim jest “pożarnictwo”.

Istotne jest, że szkolimy nie tylko tych, którzy wstępują w nasze szeregi. Szkolenia z pierwszej pomocy, wykłady dotyczące bezpiecznego postępowania podczas pożaru w domu czy zwiększanie świadomości o istocie instalacji czujek dymu oraz tlenku węgla, to dla nas również priorytet. Profilaktyka jest dla nas równie ważna jak profesjonalne działania już podczas zdarzeń.

Każdy z zakupionych sprzętów oraz materiałów przyczyni się do zwiększenia naszej mobilności, skuteczności oraz profesjonalizmu podczas każdego z naszych działań.

Miejsce:

OSP Józefów, 05-420 Józefów, ul. Polna 1 , OSP Świdry Małe, 05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 132

Koszt:

300 000,00 zł

Uzasadnienie:

Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna Świdry Małe są istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa Mieszkańcom Józefowa oraz powiatu otwockiego. Z roku na rok rośne ilość zdarzeń, w których nasze jednostki biorą udział. Postęp technologiczny, coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe oraz obecna sytuacja pandemiczna sprawiają, że coraz częściej usuwamy skutki miejscowych zagrożeń (np. wypadki drogowe, skutki gwałtownych burz) czy udzielamy kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołów ratownictwa medycznego.

W każdej z tych dziedzin niezbędne jest niezawodne i profesjonalne wyposażenie naszych jednostek. W obecnych czasach posiadany przez nas sprzęt jest mocno eksploatowany i wymaga remontów oraz wymiany. Ważne jest również, abyśmy mogli korzystać z dostępnych technologii, żeby sprostać pojawiającym się nowym wyzwaniom. To jakim sprzętem się posługujemy ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo osób, którym udzielamy pomocy.

Dlatego aby profesjonalnie nieść pomoc, potrzebujemy również szkolić się na nowoczesnych urządzeniach, poznawać nowe technologie, aby podnosić nasze kwalifikacje.

Niesienie pomocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym Mieszkańcom, prowadzenie działań profilaktycznych, edukacja dla bezpieczeństwa są dla nas fundamentem istnienia naszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki z budżetu obywatelskiego pozwolą nam realizować dalej naszą misję, bez względu na wyzwania jakie postawi przed nami przyszłość.