Najczęściej zadawane pytania

Jeśli nie mamy jeszcze konta, zaczynamy od jego założenia. Na stronie budzetobywatelski.jozefow.pl w prawym górnym roku klikamy na przycisk „zaloguj”, następnie „zarejestruj się”. Podczas zakładania konta musimy podać swój adres mailowy i hasło do konta na stronie budzetobywatelski.jozefow.pl. Hasło musi zawierać m.in. dużą literę, jakiś znak specjalny i cyfrę.


Po zalogowaniu, zostaniemy przekierowani na stronę „edycja danych głosującego”.


Po uzupełnieniu rubryk i zapoznaniu się z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych oraz zaznaczeniu informacji: „Akceptuję poniższe oświadczenie”, klikamy na przycisk u dołu strony „Zapisz”. Zostaniemy automatycznie ponownie przekierowani do listy projektów, na które możemy głosować.


Zalecamy zapoznanie się z wszystkimi projektami przed rozpoczęciem głosowania (przycisk „O projekcie”). Chyba, że mamy już „upatrzone” swoje typy i znamy ich numery — wtedy możemy od razu na nie głosować lub odszukać je wpisując w okienko w lewym górnym rogu strony („Wyszukaj projekt, którego szukasz”).


Lista projektów przesuwa się w dół i w górę. W prawym górnym rogu cały czas wyświetla się informacja o kwocie, jaką mamy do dyspozycji. Możemy wybrać kilka projektów, ale ich suma nie może przekroczyć 665 600 zł.


Jeśli z jakichś powodów zmienimy zdanie, możemy zrezygnować z już zaznaczonych projektów. Nad listą znajduje się przycisk „Zresetuj głosy”. Po jego naciśnięciu wszystkie nasze wybory zostaną usunięte i możemy jeszcze raz dokonać wyboru.


Ostateczne wysłanie (oddanie) głosu na wybrane projekty odbywa się po kliknięciu na znajdujący się, tuż pod informacją o dostępnej i wykorzystanej kwocie, w prawym górnym rogu przycisk „Potwierdź głosy”. Wyskoczy wówczas okienko z pytaniem, „Czy na pewno chcesz potwierdzić i wysłać swoje głosy?”. Jeśli jesteśmy zdecydowani ostatecznie zakończyć wybór projektów i oddać swój głos, klikamy na przycisk „Potwierdź i wyślij”. Nasz głos został wysłany (pokaże się w prawym górnym rogu na zielonym tle informacja o tym i podziękowanie za udział w głosowaniu). Po akceptacji przyciskiem „Potwierdź i wyślij” nie ma już możliwości cofnięcia oddanego głosu.


To ważne: zastanówmy się dobrze, na które projekty chcemy zagłosować. W trakcie głosowania możemy zresetować nasze wybory i „wydać pieniądze” jeszcze raz. Ostateczne (bez możliwości cofnięcia decyzji) oddanie głosu następuje dopiero po dwukrotnym zaakceptowaniu komunikatu „Potwierdź i wyślij”.


Jeśli nie chcesz głosować elektronicznie jest możliwość dostarczenia papierowej karty do głosowania. Formularz dostępny tutaj:

1.   Nabór projektów: 30 listopada 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

2.   Ocena wniosków: do 30 stycznia 2022 r.

3.   Głosowanie na projekty: 31 stycznia 2022 r. - 14 lutego 2022 r.

4.   Ogłoszenie wyników: do 28 lutego 2022 r.

Budżet Obywatelski (BO) jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Oznacza to, że mieszkańcy przestawiają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości ich realizacji. Po weryfikacji lista projektów poddawana jest głosowaniu, a te które uzyskają największe poparcie zostaną zrealizowane.

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. 

Suma środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach naszego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok wynosi 665.600 zł.

Zgłoszenia realizacji zadań w ramach BO mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych gminy oraz na realizację zadań, które może ponieść gmina na podstawie obowiązujących przepisów w ramach jednego roku budżetowego. Projekty muszą zapewnić możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów ich realizacji na równych prawach przez mieszkańców Józefowa. Nie mogą ingerować w prawa osób trzecich, w tym w prawo własności.

Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty zakładające ich wykonanie w ciągu danego roku budżetowego.

Zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może dokonać mieszkaniec Miasta Józefowa.

Zgłoszeń będzie można dokonywać poprzez platformę do obsługi Budżetu Obywatelskiego, do której odnośnik zostanie zamieszczony na stronie https://www.jozefow.pl/pl.  Elektroniczny formularz będzie można wypełnić także w Referacie Rozwoju i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Józefowa w godzinach pracy Urzędu.

Należy dołączyć listę osób popierających projekt, z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Józefowa. Do liczby mieszkańców popierających projekt nie wlicza się Projektodawców. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego projektu, do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć odrębną Listę.

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje we wniosku szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych projektu. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje jedynie kosztorys wstępny.

O realnych i nie przekraczalnych kosztach realizacji projektu decyduje Zespól ds. Budżetu Obywatelskiego. Decyzja ta podejmowana jest na podstawie weryfikacji założeń projektodawcy dokonanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Józefowa.

Dopuszczone zostały trzy formy głosowania:


·    w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego (budzetobywatelski.jozefow.pl), do której odnośnik zostanie zamieszczony na stronie https://www.jozefow.pl/pl,


·    w formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym (w Referacie Rozwoju i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Józefowa), w godzinach pracy Urzędu,


·    w formie papierowej poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa.

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku.

Nie. Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa i procedury związane z wyłonieniem wykonawcy za realizację przegłosowanych propozycji odpowiada Miasto Józefów.

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy. Jest to także szansa do integracji społeczności lokalnej, a także wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania.